Контакти

Изложбена зала и офис

гр. София

Адрес

гр. София 1309, ул. Цар Симеон № 235
Офис сграда “Сити Парк”
ет. 4

Търговски отдел

моб.: 0886 177 515
стац.: 359 2 821 11 27

Единен телефонен номер за сервиз

моб.: 0886660304

E-mail

vera94@einet.bg

гр. Варна

Адрес

гр. Варна

Търговски отдел

E-mail

vera94@einet.bg

Пишете ни

Ново поле

8 + 10 =