Проектиране

Планиране и проектиране

Предметът на дейност на фирма Вера 94 включва технологично проектиране, доставка, монтаж и сервиз на професионално кухненско и барово оборудване.Опитни технолози-проектанти участват активно в изясняването на концепцията на клиентите.

Планиране в идейна фаза

Първата задача, която си поставяме е заедно с нашия клиент да направим АНАЛИЗ на неговата идея и първоначална концепция, като база за организацията на нашите задачи, т. е. да изясним:

 • Вида на заведението
 • Броя места или ястия
 • Типа храна (менюто)
 • Технологичните потоци и организацията на работа
 • Най-подходящото оборудване

Планирането на функционална професионална кухня започва с изясняване на концепцията за работа на съответното заведение за хранене, за неговото позициониране на пазара, както и възможността за увеличаване на производителността при нарастващо търсене.
Професионалната консултация включва изясняване на правилното движение на технологичните потоците: зареждане със суровини, съхранението и обработката им, начина на издаване и т. н. Същевременно точното разпределяне на необходимите капацитети и оборудване за съответните технологични операции е от съществено значение за правилното оразмеряване на професионалната кухня и оптимизиране на бюджета.

Концепция

Ние, от Вера 94 предлагаме на нашите клиенти конкретизирана концепция, ориентирана към техните икономически интереси и бизнес цели.

Като оптимизираме предоставения ни проект, предлагайки най- съвременни високопроизводителни кухненски уреди, ние правим инвестицията на клиента икономически оправдана и бързо възвръщаема.

Изготвените от технолозите -проектанти на Вера’94 Технологични проекти, адаптират избраната концепция, стриктно спазвайки основните нормативни изисквания към ЗОХ и хигиенните норми и принципи на системата HACCP.

Това е нашата най-силна страна!

Реално планиране

Професионализъм във всички фази на проектирането и реализализацията на проекта.

Добрите идеи се превръщат в успешна реалност, само ако професионално се работи за постигането им.
Ние даваме на всеки проект практически ориентирана структура. Целта е:

 • Оптимални технологични възможности
 • Максимално ефективна работа на персонала
 • Оптимално използване на пространството в кухнята
 • Най-комфортната работна атмосфера
 • Ниски разходи за ел. енергия
 • Отлична ергономичност
 • Изключително лесна поддръжка

Базирайки се на нашия опит, обвързан със съответния тип заведение и предвидените капацитети, проектантите на Вера 94 предлагат оптимирано и функционално решение за професионалната кухня. Това се случва в повече от 90% от възложените ни проекти.
Нестандартни решения и архитектурни детайли, уникални и единствени съоръжения са неразделна част от нашата практика и опит в комплексното оборудване на различни по характер и капацитет заведения за обществено хранене.

Екипът от технолози-проектанти и готвачи на фирмата участва и във внедряването на модерни технологии като Cook&Chill, които осигуряват 24-часов непрекъснат цикъл на производство на продукция, максимално запазване качеството на продуктите, намаляване на заетия в кухнята персонал, както и радикален спад на общите разходи за ел. енергия, вода, мазнини и др.

Формулата на успеха

Когато се придържаме към формулата: „Оптимизиране на инвестицията и минимализиране на риска от неточна преценка”, ние съвсем реално можем да говорим за 20% по-ниски разходи.
Концепцията става конкретна идея – идеалната ситуация, която ние можем много успешно да реализираме.

Тази взаимно изработена концепция е база за успеха на нашите клиенти!