Подсказка

Марината Broaster CHICKITE

Описание на продукта:

Марината CHICKITE опаковка 13,6 кг.
Производител: BROASTER, САЩ