Подсказка

Марината Broaster CHICKITE

Описание на продукта:

Марината CHICKITE опаковка 13,6 кг.
Производител: BROASTER, САЩ

   

25 години

RATIONAL
България!

25 years

RATIONAL
Bulgaria!