Пестене на енергия в професионалната кухня при измиване

Постиженията на миялните машини по отношение на пестенето на енергия в професионалната кухня са просто впечатляващи. Всяка характеристика, всяка функция, всеки параметър при тях е оптимизиран. Добър пример в това отношение са „GRANULDISK“. Оборудването, което марката предлага, е синоним на пестенето на енергия в професионалната кухня. Кратки цикли на работа, които осигуряват качествено измиване, означават и намалено потребление на електроенергия. За още по-добра работа това пестене на енергия в професионалната кухня при „GRANULDISK“ е комбинирано и с икономия на вода и препарати.

В допълнение към тези впечатляващи функции продуктите на марката разполагат и с изобилие от програми за измиване, които са различни по времетраене и целенасоченост. Така пестенето на енергия в професионалната кухня не се случва за сметка на чистите чинии и прибори. „GRANULDISK“ даже предлага към всеки свой уред допълнителна система за пестене на енергия в професионалната кухня, наречена „EG Link“. Тази система за оптимизация на разходите гарантира, че оборудването ще изразходва точно толкова ток, колкото му е необходим, и няма да се повлияе от прекъсвания на електрозахранването или други технически проблеми.

Ефективно пестене на енергия в професионалната кухня

Пестене на енергия в професионалната кухня – възможности 1

Пестене на енергия в професионалната кухня възможности – разберете повече!

Ефективното пестене на енергия в професионалната кухня е въпрос на баланс между производителността на оборудването, времетраенето на неговата работа и изразходваните за нея ресурси. Новите стандарти налагат пестенето на енергия в професионалната кухня да не се случва за сметка на качеството, т.е. да не се правят компромиси в името на намалените разходи. Пътят, по който вървят производителите днес, води към все по-оптимизирани процеси на работа. Те вече са налични в много обекти, избрали да се доверят на съвременните технологии в името на пестенето на енергия в професионалната кухня. Първоначалната инвестиция в качествено и модерно оборудване има бърза възвръщаемост, защото уредите са функционални, но и издръжливи. Те успешно поемат голямо натоварване и така гарантират пестенето на енергия в професионалната кухня не само сега, но и в бъдеще.

Ние от „Вера 94“ поставяме на първо място нуждите на нашите клиенти, затова и се стремим винаги да предлагаме най-доброто оборудване. Пестенето на енергия в професионалната кухня днес е по-лесно, отколкото когато и да било, и с наша помощ можете да го постигнете и Вие.

Постигнете по-голяма ефективност с нашето предложение за хладилна витрина