Нов конвектомат SelfCookingCenter

Спестявате разходи

Системата CareControl® на Rational разпознава автоматично нивото на замърсяване и по този начин конвектомата се почиства точно когато е необходимо. Tака Rational оптимизира процеса на измиване, намалява употребата на препарати, вода и електричество. Всичко това спомага за опазването на околната среда.

Край на проблема с варовика

Специални декалциращи съставки, които се съдържат в изплакващите таблетки на Rational не позволяват натрупване на варовикови отлагания по парния генератор. Това гарантира максимален комфорт и перфектен резултат по всяко време, при това без да са необходими скъпи омекотители за вода.

Възможно най-лесното обслужване

  • Отворете отделението
  • Поставете изплакващите таблетки на Rational
  • Готово!

Безупречна хигиена дори и през нощта – напълно автоматично

С уникалната новост CareControl® на Rational, Вашият SelfCooking Center® е винаги блестящо почистен и максимално хигиеничен.

100% свежа и наситена пара за здравословни ястия

Парният генератор осигурява винаги свежа и наситена пара за приготвянето на високо качествени ястия. Без абсолютнo никакво смесване на миризмите. Без абсолютно никакъв контакт на храната със замърсени частици.

Удължава се работния цикъл на конвектомата

Новите продукти на Rational за поддръжката на конвектомата удължават живота на Вашата инвестиция. Системите за почистване и поддържане са адаптирани към всички системи на конвектомата, а не само към работната му камера.

Колкото по-интелигентна е технологията толкова по-ниски разходи ви носи тя.

   

25 години

RATIONAL
България!

25 years

RATIONAL
Bulgaria!